Ujian akhir Pengetahuan Hasil Ternak dan Limbah Peternakan

posted Jul 5, 2011, 12:04 PM by Ahmad N Al-Baarri
Ujian akhir dua mata kuliah tersebut akan diadakan dalam dua jenis: ujian tulis dan ujian computer-based. Ujian tulis mata kuliah PHT, hanya berasal dari materi Dr. Hintono, sedangkan materi ujian dari saya, akan diberikan dalam bentuk computer based test. Untuk mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah Peternakan, juga akan diadakan ujian tulis dan computer based test. Materi ujian tulis adalah dari Prof. Sunarso dan Dr. F. Kusmiyati. Semua ujian computer-based hanya akan diberikan pada hari dan jam yang sama dengan hari dan jam ujian. Oleh karena itu, pada saat ujian, harap masing-masing mahasiswa membawa laptop. Jika tidak memiliki, bisa pinjam teman (jangan khawatir, ujian akan dibagi dalam tiga termin).  

Cara mengikuti ujian ini adalah dengan login terlebih dulu di http://kulon.undip.ac.id lalu mendaftar mata kuliah PHT S1 Peternakan dan Teknologi Limbah Peternakan. Di topik terakhir akan muncul Final Examination, silakan memulai ujian dengan mengklik link tersebut.

PENTING !
Ujian ini hanya berlangsung selama 10 menit dan akan diberikan dalam bentuk multiple choice. Kalian hanya diberikan kesempatan melakukan ujian sekali saja (tidak akan ada ujian perbaikan), oleh karena itu, harap berhati hati.

Comments